Leiebetingelser ved leie av bobil hos Trips Of Norway 2019

Skader: 

 • Egenandel ved skade er inntil kr.10.000 pr skade (Ved skade som går på forsikring, betaler leietaker egenandelen)

 • Ved innvendige skader eller utvendige skader på fks markiser må leietaker selv stå for kostnaden.

 • Ved skade må det fylles ut skademelding og utleier skal varsles.

Rengjøring: 

 • Obligatorisk utvask betyr at vi som utleier rengjør bilene. Dette er for at du skal være sikker på at bobilen er tilfredstillende rengjort før du tar den i bruk. Pris for rengjøring står på vår nettside. Ved leie over 3 uker er rengjøring inkludert.

 • Utesko skal ikke brukes inne i bilen.


Før bilen innleveres skal følgende være gjort av leietaker:

-   All søppel skal være tømt

 • Kjøleskap skal tømmes

 • Toalett/septiktank skal være tømt (Gebyr på 1000,- ved utømt toalett) 

 • Sengesett skal taes av

 • Ved leie av kjøkkenutstyr legges alt utstyr rengjort tilbake i kassen. 


Øvrig: 

 • Ved bestilling innbetales depositum kr.6.000,- (bobil) Faktura ettersendes senest en virkedag etter bestilling. Dette må betales innen 3 dager for at du skal beholde reservasjonen . Selve leiesummen betales inn senest 30 dager før leiedato og du vil få tilsendt egen faktura på dette.

NB! Ved avbestilling senere enn 30 dager før leietidspunkt belastes og trekkes det i fra kr 3000,- for    bobil fra innbetalt depositum.  Med mindre enn 30 dager til avreise vil ikke depositum bli tilbakebetalt ved avbestilling. 

 • Om noe skulle skje med den aktuelle leide bobilen før avreise vil vi gjøre vårt ytterste for å finne en alternativ løsning/bobil. Om det ikke lar seg gjøre tilbakebetales hele leiesummen tilbake. 

 • Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie og arbeidsfortjeneste dersom det oppstår skade eller motorhavari o.l. på den bestilte bobil FØR avreise. Innbetalt leie og depositum fås da uavkortet tilbake. Oppstår det garanti-feil underveis får leietaker refundert leie for antall dager som bobilen er til reparasjon, men ikke forsinkelser vedr. reparasjon som er under 12 timer. Dersom feilen skyldes leietaker fås ingen refusjon. De fleste reiseforsikringer har fri hjemreise ved langvarig reparasjon.

 • Bobilen må behandles med forsiktighet. Alle luker må lukkes og markiser rulles inn når du forlater bilen. Alle tanklokk skal til en hver tid være låst.

 • Leietaker/Sjåfør må være over 25 år og ha hatt gyldig førerkort i minst 2 år.

 • Hund eller andre husdyr er ikke tillatt i bobilen. Ved brudd belastes leietaker med et gebyr på minst 6000,- for rens/vask.*En av bilene er tillatt med hund, se vilkår nederst.

 • RØYKING I BOBILEN ER IKKE TILLATT. Ved brudd belastes leietaker med et gebyr på minst 6000,- for rens/vask. Ved unormalt skitten innlevert bobil eller ved sterk lukt vil det tilkomme ekstra gebyr. Det gjelder senger, sofa, kjøredel, kjøleskap, tepper osv.

 • Bobil leveres ut med full dieseltank. Ekstra gebyr (150,-) for tanking tilkommer om det ikke er oppfylt ved innlevering!

 • Ekstrautstyr, aktivitetspakker, rikstv-kort bestilles under booking eller kan etterbestilles direkte i butikk ved utlevering.

 • Bobil gjennomgår en kontroll før utleie. I leieperioden har leietaker ansvar for bobilen ved å kontrollere/etterfylle nødvendig olje, vann på radiator m.m. Leietager/sjåfør er ansvarlig for å sjekke vognkort og egenvekten/lastevekten.

 • Fri kjørelengde i Norge. For øvrige destinasjoner, ta kontakt for info.

 • Parkeringsbøter, fartsbøter eller ulovlig bruk av avgiftsfri diesel som leietaker ikke har oppgjort etterfaktureres. I tillegg kommer et ekspedisjonsgebyr på kr. 250,-

(Bompasseringer blir trekt fra depositum eller oppgjort ved innlevering av bobil.)

 • Trips of Norway kan mot tillegg i prisen levere/hente bobil til de fleste flyplasser,hurtigruteanløp. Pristilleggene avhenger av hvor bobilen leveres/hentes og må bestilles samtidig med leieavtalen. Ta kontakt for mer info.

• Utlevering av kjøretøy fra kl 14.00, innlevering av kjøretøy innen kl 23.00. (Eller senest kl 08 påfølgende dag) Blir bobil for sent tilbakelevert belastes et gebyr på kr. 500,- for hver påbegynte time. Hvis for sen levering forårsaker forsinkelser for neste leietaker belastes leietaker for de eventuelle merkostnader som oppstår for neste leietaker. Disse merkostnadene kan bestå i hotellkostnader eller andre kostnader.

 • * Leie med hund (KUN LITEN RASE!)

 • Vi kan i en av våre biler tilbyr utleie hvor du kan ta med hund. 

 • Det er ikke lov å ha hunder i senger eller salong.

 • Hunden må være sikret i eget bur mens du kjører.

 • Riper på møbler, interiør osv. og/eller skade hunden påfører må dekkes for eiers regning.

 • Merking, skvetting osv ryddes opp umiddelbart. Hvis det skulle skje i salong/seng, må eieren betale for utgiftene det fører til enten full rensing eller utskifting av deler.

 • Obligatorisk rengjøring for utleie av hund er kr 2990, - og det må velges når du bestiller at du tar med hunden. Dette grunnet ozon-behandlig.

Alle priser er inklusive 25 % merverdiavgift

Kopi av førerkort: (. ) 

Gjennomgang av bil før avreise (. )

 ___________________________________________________ 

Dato og signatur, leietaker

___________________________________________________ 

Dato og signatur, Trips Of Norway